Archiwum przetargów rok 2018

Filtr branży nie działa dla ogłoszeń sprzed 10.2016

2018-03-17 10:05:00

Wynajem transportu do przewozu węgla z placu opałowego Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie na plac opałowy Kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie. | rozstrzygnięcie


2018-03-17 13:11:00

Świadczenie usług przechowywania dokumentów

2018-03-16 11:10:00

Dostawa 7 500 ton miału węglowego.

2018-02-28 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przyłączy ciepłowniczych w podziale na 2 zadania. | rozstrzygnięcie


2018-02-26 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla węzłów ciepłowniczych w podziale na 2 zadania. | rozstrzygnięcie


2018-02-27 13:05:00

Dostawa 2 kpl odżużlaczy zgrzebłowych dla kotła WR 25 nr 6 oraz 1 kpl dla kotła WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2018-02-24 14:49:00

Wynajem transportu do przewozu węgla z Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie do Kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie | rozstrzygnięcie


2018-02-17 12:36:00

Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie | rozstrzygnięcie2018-02-15 08:21:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2018-01-26 11:50:00

Dostawa preparatów RADINER | rozstrzygnięcie


2018-01-24 11:05:00

Dostawy 7 500 ton miału węglowego. | rozstrzygnięcie

2018-01-03 10:26:00

Dostawa prasy w 2018 roku obejmującą gazety o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.