Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie

2018-02-22 11:35:26
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 03/ER-4/PR/2018/NU/PU

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie, został wybrany Wykonawca, którego oferta odpowiada wymaganiom Zamawiającego, określonym w zapytaniu ofertowym i zawiera najniższą cenę, spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy nr 1, tj. Usługi Transportowe Zygmunt Bieniek ul. Wspólna 26; 75-371 Koszalin, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę ofertową 1 kursu samochodu ciężarowego:

wartość netto: 199,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 45,77 zł
(słownie: czterdzieści pięć złotych 77/100),
wartość brutto: 244,77 zł
(słownie: dwieście czterdzieści cztery złote 77/100).
  
         PREZES ZARZĄDU                   
         DYREKTOR
         mgr inż. Robert Mania
         /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 22.02.2018 r.
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.