Dostawa materiałów i urządzeń biurowych oraz tuszy i tonerów

2018-03-26 08:21:50
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa materiałów i urządzeń biurowych oraz tuszy i tonerów w podziale na zadania

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 08/ER-4/EZ/2018/NU/PP                                     
                                        
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów i urządzeń biurowych oraz tuszy i tonerów w podziale na zadania:
    Zadanie nr 1A, pn.: „Dostawa materiałów i urządzeń biurowych”

    Zadanie nr 1B, pn.: „Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego”,     
                
zostały wybrane oferty, które zawierają najniższe ceny, spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 1A, Zamawiający zleci Wykonawcy nr 5, tj. Hurtowni OPTIM Piotr Krupka, ul. Małopolska 26; 77-200 Miastko, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, z łączną ceną:

łączna wartość netto: 22 946,70 zł
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych 70/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 5 277,74 zł
(słownie: pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 74/100),
łączna wartość brutto: 28 224,44 zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złotych 44/100).

Realizację zamówienia w zakresie zadania nr B, Zamawiający zleci Wykonawcy nr 4, tj. Prywatnemu Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu TORIS-PAPIER Arkadiusz Tokarewicz, ul. Przemysłowa 8B; 75-216 Koszalin, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, z łączną ceną:

łączna wartość netto: 107 299,00 zł
(słownie: sto siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 24 678,77 zł
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 77/100),
łączna wartość brutto: 131 977,77 zł
(słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 77/100).

PREZES ZARZĄDU                   
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 23.03.2018 r.               

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.