Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego - dostawa kompletu gąsienic do spychacza HSV TD-10M wraz z usługą demontażu i montażu w Koszalinie

2018-04-18 07:55:25
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego - dostawa kompletu gąsienic do spychacza HSV TD-10M wraz z usługą demontażu i montażu w Koszalinie
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 20/ER-4/PR/2018/NU/PU

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na remonty i naprawy sprzętu ciężkiego - dostawa kompletu gąsienic do spychacza HSV TD-10M wraz z usługą demontażu i montażu w Koszalinie, został wybrany Wykonawca, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i zawiera najniższą cenę, spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiajacy zleci Wykonawcy nr 2, tj. firmie „ENERGOMASZ” Spółka z o.o. ul. Mostowa 1; 80-778 Gdańsk, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę:
wartość netto: 37 500,00 zł
(słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 8 625,00 zł
(słownie: osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100),
wartość brutto: 46 125,00 zł
(słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100).
w tym:
cena netto materiału (dwa komplety gąsienic – lewa i prawa strona): 29 900,00 zł
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
cena netto za demontaż i montaż podwozia spychacza: 7 600,00 zł
(słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).

PREZES ZARZĄDU                   
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 17.04.2018 r.               

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.