Dostawa środków czystości.

2018-05-18 11:53:26
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks  94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 17/ER-4/EZ/2018/NU/PU
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę środków czystości, został wybrany Wykonawca nr 1, tj. firma DAWEX NORD Sp. z o.o. Sp. k., ul. BoWiD 9, 75-209 Koszalin.
 
Realizację zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę:
 
łączna wartość netto: 40 083,10 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 10/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 9 219,11 zł
(słownie: dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 11/100),
łączna wartość brutto: 49 302,21 zł
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwa złote 21/100).
 
Członek ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 17.05.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.