Wykonanie audytu energetycznego - sprawdzającego kotła WR 25 nr 5 po modernizacji w technologii ścian szczelnych o wydajności nominalnej 11,63 MW. Kotłownia DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie.

2018-05-23 07:37:37
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
 
Zamówienie nr 19/ER-4/PT/2018/NU/PU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na wykonanie audytu energetycznego - sprawdzającego kotła WR 25 nr 5  po modernizacji w technologii ścian szczelnych o wydajności nominalnej 11,63 MW. Kotłownia DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie, zostanie zlecona Wykonawcy, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 
Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy nr 3, tj. firmie Przedsiębiorstwo Badań i analiz Energetycznych ENERGOTHERM Sp. z o.o., ul. Poznańska 5, 62-081 Przeźmierowo, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę:
 
wartość netto: 22 900,00 zł
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 5 267,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 00/100),
wartość brutto: 28 167,00 zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).
 
PREZES Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 23.05.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.