Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego – naprawa łyżki przedniej ładowarki CASE 721E

2018-06-15 13:49:40
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego – Naprawa łyżki przedniej ładowarki CASE 721E .
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 37/ER-4/PR/2018/NU/PU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na remonty i naprawy sprzętu ciężkiego – naprawa łyżki przedniej ładowarki CASE 721E, została wybrana oferta, złożona jako jedyna, która odpowiada wymaganiom Zamawiającego, określonym w zapytaniu ofertowym.
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy, tj. firmie MUR-TECH Łukasz Murawski ul. Jagoszewskiego 12C/8; 75-447 Koszalin, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz ze złożoną ofertą, za cenę:

wartość netto: 18 200,00 zł                         
(słownie: osiemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 4 186,00 zł
(słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 22 386,00 zł            
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100).
                                                                                                          
      CZŁONEK ZARZĄDU
      dr Adam Wyszomirski
      /podpis na oryginale/ 

Koszalin, dnia 15.06.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.