Dostawy odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz środków bhp.

2018-09-04 12:21:04
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawy odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz środków bhp
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks 94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie Nr 51/ER-4/EZ/2018/NU/PP
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz środków bhp, została wybrana oferta, złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu przez firmę POLSTAR Holding Spółka z o.o. S.K. ul. Modrzejewskiej 52; 75-734 Koszalin.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę: łączna wartość netto: 149 001,30 zł
(słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy jeden złotych 30/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 34 270,30 zł
(słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 30//100).
łączna wartość brutto: 183 271,60 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 60/100).
                                                                                  
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 03.09.2018 r.        

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.