Naprawa i konserwacja oraz odśnieżanie dachów budynków Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

2018-10-02 12:25:24
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Naprawa i konserwacja oraz odśnieżanie dachów budynków Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 60/ER-4/PT/2018/NU/PP     

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na naprawę i konserwację oraz odśnieżanie dachów budynków Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.1.1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.
 
UZASADNIENIE
W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
                                                                                      
Prezes ZARZĄDU
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 02.10.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.