Medal za usługę dostawy energii cieplnej MEC

07-04-2006
Wiadomość dodana przez Aleksandra
Medal za usługę dostawy energii cieplnej MEC podwójnie europejski 31 marca 2006 roku, w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Grażyna Bielawska, Prezes Zarządu MEC Koszalin, odebrała drugi już Medal Europejski. Nagrodzoną tym prestiżowym wyróżnieniem usługą, była dostawa energii cieplnej.

Pierwszy medal MEC otrzymał w październiku 2005 roku, w ramach XI Edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów. Kapituła nagrodziła wówczas energię cieplną wytwarzaną przez MEC, zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. W liczbie 136 laureatów, MEC był jedyną nagrodzoną firmą komunalną w kraju.

Tym razem Koszalińska Miejska Energetyka Cieplna znalazła się w gronie 122 laureatów XII Edycji Medalu Europejskiego dla Usług.

Medal Europejski jest niekomercyjnym (zgłoszone firmy nic nie płacą), ogólnopolskim przedsięwzięciem, organizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Jego celem jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na obszarze Polski. Jakość ocenianych wyrobów i usług musi być zbliżona do standardów europejskich.

Medal, jako forma wspierania rodzimej przedsiębiorczości, ma pobudzać zainteresowanie polskich przedsiębiorców wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej. Służy także popularyzacji europejskich standardów jakościowych i unijnych przepisów.

Nagrodzone firmy mogą używać znaku medalu w materiałach informacyjnych i reklamowych oraz w akcjach promocyjnych. Mają też prawo oznakować nagrodzony wyrób znakiem danej edycji Medalu Europejskiego. Laureaci są promowani w wydawnictwach BCC, na stronach internetowych BCC oraz w komunikatach wysyłanych przez organizację, do prasy ogólnopolskiej i regionalnej.

Począwszy od jesieni 2000 roku, w półrocznych odstępach, organizowane są dwie równoprawne edycje Medalu Europejskiego, oddzielnie dla wyrobów i oddzielnie dla usług. Nominowany wyrób lub usługa musi spełniać określone prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty i.t.p. Istotna przy tym jest dynamika firmy, zdobyte przez nią nagrody i certyfikaty. Komisja Weryfikacyjna ocenia też czy, i w jaki sposób, firma wykorzystuje możliwości, jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej – czy korzysta ze szkoleń, seminariów na temat gospodarki europejskiej, konsultacji i analiz prawnych, badań rynku i.t.p.

Firma, która nominowała nagrodzoną usługę otrzymuje Dyplom (podpisany przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej – Ministra Jarosława Pietrasa, Przewodniczącą Komisji Weryfikacyjnej, Grażynę Majcher-Magdziak i Prezesa BCC, Marka Goliszewskiego) oraz medal z brązu.

Przedsięwzięcie nie jest konkursem, w którym istnieje z góry określona pula nagród, nie istnieje więc rywalizacja miedzy firmami zgłaszającymi swoje produkty. Wielkość firmy nie ma znaczenia przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu medalu. Wśród ponad tysiąca firm (niektóre z nich otrzymały więcej niż jeden medal dla swoich produktów), których wyroby i usługi wyróżniono dotychczas tą nagrodą, są zarówno wielkie koncerny, instytucje finansowe, liderzy w swoich branżach, jak i nieduże, działające na lokalnym rynku przedsiębiorstwa.

Łącznie, w dwunastu edycjach Medalu Europejskiego, wyróżnionych zostało ponad tysiąc firm. Medalami nagrodzonych zostało 915 wyrobów i 1368

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.