Budowa węzłów, przyłącza wysokich parametrów oraz roboty na instalacji odbiorczej na terenie miasta Koszalina w podziale na pakiety

Termin składania ofert do dnia 13.07.2020 r.

Załączniki

Skip to content