LABORATORIUM

Wykonujemy:

 1. Badania chemiczne jakości wody kotłowej.
 2. Analizy paliw stałych:
  • węgiel kamienny
  • koks
  • biopaliwa stałe:
   • zrębki drzewne
   • wierzba energetyczna
   • brykiet ze słomy itp.
 3. Oznaczania zawartości części palnych w żużlu.
 4. Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z instalacji spalania paliw.

Badania składu chemicznego paliw stałych wykonujemy za pomocą Analizatora CHS Firmy ELTRA.

Badania wartości opałowej paliw stałych wykonujemy za pomocą kalorymetru isoperibolicznego IKA C 5000.

Pomiary emisji spalin wykonujemy Automatycznym Pyłomierzem P-10 ZA produkowanym przez ZAM Kęty Sp. z o.o. oraz analizatorem spalin PHOTON Firmy Eljack Electronics ze Zgierza.

Analizator dokonuje pomiaru stężeń gazowych za pomocą metodyk referencyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Skip to content