Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w podziale na zadania.

Termin składania ofert do dnia 06.08.2021 r. do godziny 15:00.

Załączniki

Skip to content