Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Termin składania ofert do dnia 05.05.2021 r. do godziny 15:00.

Załączniki

Skip to content