Archiwum przetargów rok 2014

Filtr branży nie działa dla ogłoszeń sprzed 10.20162014-11-27 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z dwoma przyłączami do budynków Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Gnieźnieńskiej 8 w Koszalinie


2014-11-21 23:59:00

Budowa węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego dla budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 8A w Koszalinie


2014-11-28 23:59:00

Wykonanie audytu energetycznego kotła WR 25 nr 72014-11-15 23:59:00

Dostawa urządzeń sieci komputerowych marki Cisco


2014-11-14 23:59:00

Budowa węzłów cieplnych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2014-11-12 23:59:00

Dostawa prasy w 2015 roku obejmująca gazety o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe


2014-11-05 23:59:00

Budowa przyłącza cieplnego zewnętrznej instalacji odbiorczej dla budynku Katedry przy ul. W. Laskonogiego 4 w Koszalinie


2014-11-05 23:59:00

Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie


2014-10-29 23:59:00

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania | rozstrzygnięcie2014-10-07 23:59:00

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami dla budynków wielorodzinnych


2014-10-06 23:59:00

Recertyfikacja i nadzór nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania zgodnym z normami: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 i PN-N 18001:2004 oraz certyfikację systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 27001


2014-09-26 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | rozstrzygnięcie

2014-09-16 23:59:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina - 2 zadania2014-09-05 23:59:00

Budowa przyłączy sieci cieplnych na terenie miasta Koszalina
2014-09-03 23:59:00

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami dla budynków wielorodzinnych2014-08-29 23:59:00

Dostawa oprogramowania Microsoft System Center 2012 | rozstrzygnięcie
2014-08-22 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego2014-08-21 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego2014-08-21 23:59:00

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania | rozstrzygnięcie2014-08-13 23:59:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania: | rozstrzygnięcie


2014-08-08 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | rozstrzygnięcie2014-08-09 23:59:00

Budowa węzłów cieplnych w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2014-08-07 23:59:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania. | rozstrzygnięcie


2014-08-05 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokich parametrów | rozstrzygnięcie


2014-08-06 23:59:00

Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla budynków wielorodzinnych | rozstrzygnięcie2014-07-31 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów od komory KD-35 (punkt „A”) do projektowanego kompleksu wodno-rekreacyjnego przy ul. Rolnej wraz z przyłączami do węzła przy ul. H. Sawickiej 20D i Orląt Lwowskich 26B w Koszalinie | rozstrzygnięcie2014-07-29 23:59:00

Budowa węzłów cieplnych na terenie miasta Koszalina w podziale na cztery zadania.


2014-08-06 23:59:00

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, za rok 2014 | rozstrzygnięcie


2014-07-28 23:59:00

Dostawa odzieży ochronnej, roboczej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej


2014-07-23 23:59:00

Dostawa wymienników ciepła | rozstrzygnięcie


2014-07-23 23:59:00

Dostawa oprogramowania Microsoft System Center 2012 oraz wdrożenie monitoringu środowiskowego pomieszczeń technicznych IT | rozstrzygnięcie2014-07-16 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych nr 3 i 4 zlokalizowanych na działkach nr 77/4 i 77/5 przy ul. Doroszewskiego w Koszalinie | rozstrzygnięcie2014-07-11 23:59:00

Remonty obiektów MEC Spółka z o.o. w Koszalinie w podziale na zadania | rozstrzygnięcie2014-07-07 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych2014-06-27 23:59:00

Utrzymywanie czystości na posesjach przy ul. Łużyckiej 25A i ul. Mieszka I-go 20A w Koszalinie

2014-06-26 23:59:00

Dostawa materiałów do remontu odżużlaczy zgrzebłowych, rusztów kotłów WR 25 oraz taśmociągów dla kotłowni DPM i FUB Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2014-06-24 23:59:00

Budowa przyłączy sieci cieplnych w podziale na 7 zadań


2014-06-19 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | rozstrzygnięcie


2014-06-19 23:59:00

Dostawa elementów automatyki w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2014-06-23 23:59:00

Dostawa materiałów elektrycznych


2014-06-20 23:59:00

Modernizacja systemu wizualizacji na kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20A

2014-06-17 23:59:00

Modernizacja systemu wizualizacji na kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20A w Koszalinie2014-06-12 23:59:00

Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. +c.w.u. dla budynków mieszkalnych w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2014-06-14 23:59:00

Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów na sieć z rur preizolowanych od komory KFA-27 do KFA-33 przy ul. Chopina w Koszalinie. Zamówienie objęte projektem POIiŚ.09.02.00-00-036/10 wspólfinansowanym przez U.E. | rozstrzygnięcie


2014-06-10 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina z podziałem na zadania. Zamówienie objęte Projektem POIiŚ.09.02.00-00-036/10 współfinansowanym przez UE. | rozstrzygnięcie


2014-06-05 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina | rozstrzygnięcie


2014-06-03 23:59:00

Budowa przyłączy sieci cieplnych na terenie miasta Koszalina. | rozstrzygnięcie


2014-05-27 23:59:00

Dostawa pompy mieszania gorącego dla kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A oraz pompy mieszania gorącego dla kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie2014-05-13 23:59:00

Modernizacja kotła typu WR 25 nr 7 z obmurzem ciężkim zainstalowanego w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie na kocioł w technologii ścian szczelnych2014-05-14 23:59:00

Dostawa 2 szt. serwerów Dell PowerEdge i 1 szt. przełącznika KVM Avocent. | rozstrzygnięcie


2014-05-13 23:59:00

Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych w ilości 57 500 ton na place składowe: Cofely EC Słupsk, Cofely Złotów, EMPEC Ustka, Elektrociepłownia Rosnowo


2014-05-27 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie miasta Koszalina - zamówienie objęte projektem POIiŚ.09.02.00-00-036/10 współfinansowanym przez UE


2014-04-30 23:59:00

Dostawa preparatów Radiner2014-04-24 23:59:00

Remont obmurzy kotłów WR 25 w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go oraz w kotłowni FUB ul. Słowiańska w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2014-04-18 23:59:00

Dostawa stabilizatorów ciepłej wody użytkowej | rozstrzygnięcie


2014-04-17 23:59:00

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej przy ul. Partyzantów 3 w Koszalinie


2014-04-17 23:59:00

Budowa węzła jednofunkcyjnego dla budynku przy ul. Nowowiejskiego 7 ( bud. nr 1) w Koszakinie


2014-04-27 23:59:00

Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów 2xDn300 na sieć z rur preizolowanych od komory KFA-16 do komory KFA-19A. Zamówienie objęte projektem POIiŚ.09.02.00-00-036/10 wspólfinansowanym przez UE. | rozstrzygnięcie


2014-04-16 23:59:00

Budowa węzłów cieplnych dwufunkcyjnych w podziale na 3 zadania. | rozstrzygnięcie


2014-04-15 23:59:00

Dostawa materiałów instalacyjnych


2014-04-05 23:59:00

Dostawa wody źródlanej lub mineralnej | rozstrzygnięcie


2014-04-15 23:59:00

Dostawa 2 szt. serwerów Dell PowerEgde i 1 szt. przełącznika KVM Avocent | rozstrzygnięcie


2014-04-03 23:59:00

Remont Koparki CAT 438B


2014-04-02 23:59:00

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla MEC Spółka z o.o. w Koszalinie z wykorzystaniem łączy światłowodowych w lokalizacjach przy ul. Łużyckiej 25A i ul. Mieszka I 20A w Koszalinie


2014-04-01 23:59:00

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych 5-cio osobowych marki Renault Kangoo, w wersji Helios2014-03-31 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2014-03-22 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | rozstrzygnięcie


2014-04-15 23:59:00

Modernizacja kotła typu WR 25 nr 7 z obmurzem ciężkim, zainstalowanego w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie na kocioł w technologii ścian szczelnych


2014-03-28 23:59:00

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej do budynku Centrum Zarządzania Siecią wraz z Serwerownią Miejską przy ul. Partyzantów 3 w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2014-03-20 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych


2014-03-19 23:59:00

Dostawa środków czystości


2014-03-19 23:59:00

Remont drogi na terenie kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie | rozstrzygnięcie2014-03-13 23:59:00

Dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej | rozstrzygnięcie


2014-03-07 23:59:00

Dostawa środków czystości2014-03-03 23:59:00

Dostawa bomby do kalorymetru IKA C5000
2014-02-18 23:59:00

Dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej | rozstrzygnięcie


2014-02-19 23:59:00

Dostawa wody źródlanej | rozstrzygnięcie2014-02-08 23:59:00

Budowa węzła jednofunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. (stacje cieplne) dla budynku przy ul. Zwycięstwa 109, dz. 269, obr.20 w Koszalinie | rozstrzygnięcie2014-02-07 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2014-02-05 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączem | rozstrzygnięcie


2014-01-27 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | rozstrzygnięcie


2014-01-29 23:59:00

Przebudowa sieci ciepłowniczej preizolowanej | rozstrzygnięcie2014-01-22 23:59:00

Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego


2014-01-17 23:59:00

opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2014-01-17 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2014-01-03 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.