Archiwum przetargów rok 2016

Filtr branży nie działa dla ogłoszeń sprzed 10.2016


2016-12-26 23:59:00

Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego c.o. + c.w.u. dla budynku przy ul. Cypryjskiej, dz. nr 0012-9/174 w Koszalinie.


2016-12-23 23:59:00

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z przyczepą dwuosiową, o ładowności 6 ton, rok produkcji 2016.


2016-12-22 23:59:00

Dostawa prasy w 2017 roku obejmująca gazety o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe.


2016-12-16 23:59:00

Dostawy preparatu w postaci płynu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej. | rozstrzygnięcie2016-12-12 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy węzłów i przebudowy zewnętrznej instalacji odbiorczej. | rozstrzygnięcie2016-12-12 23:59:00

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego 5-cio miejscowego
2016-11-30 23:59:00

Usługa kontroli obiektów budowlanych Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Koszalinie, w podziale na 3 zadania. | rozstrzygnięcie


2016-12-06 23:59:00

Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2016-11-25 23:59:00

Modernizacja systemu automatyki na kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie


2016-11-23 23:59:00

Dostawa samochodu osobowo/ciężarowego marki Renault Kangoo.


2016-11-18 23:59:00

Dostawa pompy obiegowej typ W 18SPx4 - 1 szt. dla kotłowni DPM ul. Mieszka I-go w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2016-11-22 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków A, B i C przy ul. Holenderskiej w Koszalinie, w podziale na zadania | rozstrzygnięcie2016-11-16 23:59:00

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania | rozstrzygnięcie
2016-11-01 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych, w podziale na 4 zadania. | rozstrzygnięcie2016-10-25 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla pięciu zadań: | rozstrzygnięcie


2016-10-21 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków Wróblewskiego 4-6, 10, Krakusa i Wandy 16, 18, 20, 22, 24, 26 i 30 w Koszalinie.


2016-10-20 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla trzech zadań | rozstrzygnięcie2016-10-19 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w podziale na 12 zadań. | rozstrzygnięcie2016-10-17 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wykonanego z rur preizolowanych: 2xDn76,1/140, L=39,80m i 2xDn 48,3/110, L=3,30m do budynku przy ul. Odrodzenia 13 w Koszalinie
2016-10-14 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów wykonanego z rur preizolowanych 2x 48,3/110; L=26,40m oraz węzła dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. i c.w.u. do budynku przy ul. Zwycięstwa 144 w Koszalinie2016-09-28 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczej. | rozstrzygnięcie


2016-09-29 23:59:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych i węzła. | rozstrzygnięcie


2016-09-30 23:59:00

Dostawa serwera kasetowego z oprogramowaniem. | rozstrzygnięcie2016-09-14 23:59:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych w podziale na zadania. | rozstrzygnięcie


2016-08-29 23:59:00

Dostawa wody do picia w butelkach plastikowych | rozstrzygnięcie
2016-08-31 23:59:00

Budowa przyłącza wysokich parametrów i węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla budynku przy ul. Paderewskiego w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2016-08-24 23:59:00

Budowa przyłącza wysokich parametrów 2xDn60,3/125, L= 19,04m, 2xDn33,7/90; L= 4,84m i węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego dla budynku kościoła p.w. Św. Józefa przy ul. B.Cz. Domina 10 w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2016-08-20 23:59:00

Dostawa odzieży ochronnej, roboczej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej


2016-08-30 23:59:00

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, za rok 2016 | rozstrzygnięcie


2016-08-18 23:59:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów dla budynków mieszkalnych oraz demontaż nieczynnych odcinków instalacji odbiorczych, z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie


2016-08-24 23:59:00

Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z układem odgazowania próżniowego i korekcji końcowej w kotłowni DPM i kotłowni FUB w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2016-08-11 23:59:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania. | rozstrzygnięcie


2016-08-22 23:59:00

Dostawa serwera kasetowego z oprogramowaniem. | rozstrzygnięcie2016-08-04 23:59:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania.


2016-08-02 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza ciepłowniczego.
2016-07-28 23:59:00

Dostawa preparatów Radiner.2016-07-23 23:59:00

Dostawa urządzeń w podziale na zadania. | rozstrzygnięcie
2016-07-19 23:59:00

Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych w ilości 116 400 ton na place składowe MEC Koszalin, Cofely EC Słupsk, Cofely Złotów, Elektrociepłownia Rosnowo.2016-07-15 23:59:00

Dostawa pompy mieszania gorącego (1 szt.) dla kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie
2016-07-12 23:59:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina, w podziale na zadania.2016-07-12 23:59:00

Remonty budynków MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, polegające na malowaniu i dociepleniu elewacji, w podziale na zadania. | rozstrzygnięcie
2016-07-04 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację węzła ciepłowniczego.


2016-07-05 23:59:00

Dostawa urządzeń ciepłowniczych w podziale na zadania. Wymienniki c.o. i stabilizatory c.w.u. | rozstrzygnięcie


2016-07-02 23:59:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na dwa zadania


2016-06-29 23:59:00

Dostawa spektrofotometru NANOCOLOR®VIS Macherey-Nagel | rozstrzygnięcie


2016-06-29 23:59:00

Dostawa materiałów elektrycznych


2016-06-21 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę przyłączy ciepłowniczych, w podziale na 3 zadania. | rozstrzygnięcie2016-06-24 23:59:00

Dostawa odżużlaczy zgrzebłowych (2 kpl) dla kotła WR 25 nr 7 zainstalowanego w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie2016-06-23 23:59:00

Dostawa elementów automatyki w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2016-06-22 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w podziale na zadania. | rozstrzygnięcie


2016-06-21 23:59:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na 11 zadań | rozstrzygnięcie2016-06-04 23:59:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych w podziale na zadania. | rozstrzygnięcie


2016-06-08 23:59:00

Remont obmurzy kotłów WR-25 w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20A i kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie oraz kotła KRm 2,33 w kotłowni osiedlowej w Sianowie | rozstrzygnięcie


2016-06-02 23:59:00

Dostawa ultradźwiękowych liczników ciepła Kamstrup Multical 602 dla potrzeb kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie.2016-06-11 23:59:00

Modernizacja kotła typu WR 25 nr 6 z obmurzem ciężkim, zainstalowanego w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie2016-05-24 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę spinki sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przez Aleję Monte Cassino.


2016-05-13 23:59:00

Dostawa pomp (2szt) | rozstrzygnięcie2016-05-10 23:59:00

Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych w ilości 10 000 ton na plac składowy EMPEC Ustka.
2016-05-11 23:59:00

Modernizacja kotła typu WR 25 nr 6 z obmurzem ciężkim, zainstalowanego w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2016-05-03 23:59:00

Wykonanie układu do bezpylnego odbioru i transportu pyłów dymnicowych w oparciu o przenośnik zgrzebłowo – rurowy FULMAR i zwilżacz pyłów FOKA dla 2 zadań:
2016-04-27 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych dla trzech zadań na budowę przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Bosmańskiej w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2016-04-28 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza ciepłowniczego.


2016-04-29 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę okablowania strukturalnego biurowca przy ul. Łużyckiej 25A w Koszalinie. | rozstrzygnięcie
2016-04-26 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wysokich parametrów wraz z przyłączami ciepłowniczymi do nowoprojektowanych budynków A, B i C przy ul. Holenderskiej, działka 450/5 obręb nr 12 w Koszalinie" | rozstrzygnięcie2016-04-16 23:59:00

Dostawa wodomierzy impulsowych (65 kpl) | rozstrzygnięcie
2016-04-15 23:59:00

Dostawa materiałów instalacyjnych w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2016-04-09 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę przyłączy ciepłowniczych, w podziale na 3 zadania. | rozstrzygnięcie
2016-04-05 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę węzłów ciepłowniczych, w podziale na 2 zadania. | rozstrzygnięcie


2016-04-09 23:59:00

Świadczenie usług IT w podziale na dwa zadania | rozstrzygnięcie


2016-04-06 23:59:00

Remonty wewnętrzne budynków MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, w podziale na zadania. | rozstrzygnięcie2016-03-29 23:59:00

Wykonanie przebudowy sieci i przyłącza ciepłowniczego przy ul. Wyki - Krzyżanowskiego2016-04-08 23:59:00

Modernizacja kotła typu WR 25 nr 6 z obmurzem ciężkim, zainstalowanego w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie2016-03-19 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych na wymianę ścian osłonowych budynków kotłowni FUB i DPM w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2016-04-01 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę okablowania strukturalnego biurowca przy ul. Łużyckiej 25A w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2016-03-22 23:59:00

Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączem do budynku przy ul. Marii Ludwiki 7. | rozstrzygnięcie


2016-03-16 23:59:00

Wykonywanie drobnych robót budowlanych i instalacyjnych na obiektach Miejskiej Energetyki Cieplnej | rozstrzygnięcie


2016-03-17 23:59:00

Budowa przyłącza i węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla budynku nr VI/2 przy ul. Krzyżanowskiego w Koszalinie, nr działki 73/6 | rozstrzygnięcie2016-03-09 23:59:00

Remonty cząstkowe podbudów i nawierzchni drogowych, renowacja terenu po naprawach sieci c.o., remonty elementów żelbetowych sieci c.o. w okresie 3-ch lat, tj. od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2019 r. | rozstrzygnięcie2016-02-29 23:59:00

Dostawa środków czystości


2016-02-26 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie pozwoleń na budowę, w podziale na 2 zadania. | rozstrzygnięcie


2016-02-24 23:59:00

Budowa węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego w budynku przy ul. Śmiałej 5a na potrzeby c.w.u. dla budynku wielorodzinnego przy ul. Śmiałej 7-7c w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2016-02-18 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w podziale na 5 zadań. | rozstrzygnięcie
2016-01-30 23:59:00

Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z podłączeniem do wysokich parametrów nowego odcinka projektowanego przyłącza w celu zasilenia w ciepło dla potrzeb c.o. i c.w.u. | rozstrzygnięcie


2016-01-21 23:59:00

Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego,
2016-01-09 23:59:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w podziale na 5 zadań. | rozstrzygnięcie2016-01-05 23:59:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz węzła jednofunkcyjnego | rozstrzygnięcie


Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.