Archiwum przetargów rok 2018

Filtr branży nie działa dla ogłoszeń sprzed 10.2016

2018-12-28 23:55:00

Dostawa elektrobębna do głównego taśmociągu nawęglania kotłowni DPM i FUB w Koszalinie.

2018-12-18 13:10:00

Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie2018-12-19 13:05:00

Dostawa prasy w 2019 roku obejmująca gazety o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe. | rozstrzygnięcie


2018-12-18 13:15:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla węzłów i przyłączy w podziale na 4 zadania. | rozstrzygnięcie


2018-12-12 14:16:00

Dostawa i montaż dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek) wraz z oprogramowaniem, konfiguracją oraz kompleksową obsługą serwisową | rozstrzygnięcie


2018-12-11 13:15:00

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej koparko-ładowarki. | rozstrzygnięcie2018-12-17 13:29:00

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do laboratorium. | rozstrzygnięcie


2018-12-07 13:20:00

Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowo-ciężarowych. | rozstrzygnięcie

2018-12-03 13:09:00

Świadczenie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz (kierownictwa) spółki kapitałowej, tj. Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie. | rozstrzygnięcie

2018-11-30 11:15:00

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej koparko-ładowarki. | rozstrzygnięcie


2018-11-22 13:15:00

Dostawa serwerów dla systemu nadrzędnego źródeł ciepła. | rozstrzygnięcie


2018-11-21 12:47:00

Dostawa kamery termowizyjnej, odkurzacza przemysłowego, szorowarek do podłóg w podziale na zadania | rozstrzygnięcie
2018-11-16 14:54:00

Dostawa urządzeń Cisco do sieci komputerowej. | rozstrzygnięcie
2018-11-16 14:21:00

Dostawa elektrobębna do głównego taśmociągu nawęglania kotłowni DPM i FUB w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2018-11-14 12:39:00

Dostawa 1 szt. demineralizatora wody dla laboratorium | rozstrzygnięcie


2018-11-10 09:40:00

Modernizacja kominów kotłowni FUB i DPM – opracowanie dokumentacji technicznych zwężek w podziale na zadania | rozstrzygnięcie

2018-11-06 09:50:00

Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku wielorodzinnego nr 1 przy ul. Lutyków dz. 650/1 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2018-11-06 07:35:00

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie2018-10-22 13:06:00

Świadczenie usługi konserwatorskiej w budynku przy ul. Łużyckiej 25A w Koszalinie oraz usługi utrzymania czystości na posesji przy ul. Łużyckiej 25A wraz z pracami związanymi z okresem zimowym oraz pielęgnacją terenów zielonych. | rozstrzygnięcie2018-10-26 13:00:00

Dostawa sprzętu komputerowego, zasilacza UPS i oprogramowania. | rozstrzygnięcie


2018-10-16 13:05:00

Naprawa i konserwacja oraz odśnieżanie dachów budynków Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie. | rozstrzygnięcie2018-11-15 13:05:00

Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR 25 nr 6, WR 25/10-M nr 5, WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie oraz dla kotła WR 25 nr 6 zainstalowanego w kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2018-10-17 13:13:00

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami wysokich parametrów do budynków mieszkalnych przy ul. Lutyków 22 w Koszalinie | rozstrzygnięcie
2018-10-09 07:40:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego


2018-10-09 13:26:00

Budowa inteligentnej sieci ciepłowniczej MEC Spółka z o.o. w Koszalinie z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie


2018-10-04 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla 27 węzłów ciepłowniczych. | rozstrzygnięcie2018-10-02 13:05:00

Opracowanie strategii wdrożenia i rozwoju Systemu Informacji Geograficznej GIS dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2018-10-02 11:15:00

Naprawa i konserwacja oraz odśnieżanie dachów budynków Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2018-09-25 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci i przyłączy ciepłowniczych, w podziale na 10 zadań. | rozstrzygnięcie
2018-09-14 13:14:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2018-09-08 13:41:00

Dostawa materiałów preizolowanych | rozstrzygnięcie
2018-09-05 09:39:00

Dostawa miału węglowego luzem do celów energetycznych w ilości 30 000 ton

2018-08-25 15:04:00

Dostawy odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz środków bhp | rozstrzygnięcie


2018-08-20 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych, w podziale na 8 zadań. | rozstrzygnięcie


2018-08-20 23:55:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania.


2018-08-16 13:05:00

Dostawa materiałów preizolowanych. | rozstrzygnięcie2018-08-14 13:05:00

Dostawa stabilizatorów, wymienników ciepła, naczynia przeponowego oraz wodomierzy impulsowych w podziale na zadania. | rozstrzygnięcie2018-08-14 23:55:00

Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w podziale na zadania.2018-08-08 23:55:00

Dostawa materiałów elektrycznych.

2018-08-04 13:14:00

Dostawy awaryjne pomp | rozstrzygnięcie


2018-08-02 13:05:00

Dostawa materiałów technologicznych w podziale na zadania. | rozstrzygnięcie


2018-08-01 13:05:00

Dostawa materiałów preizolowanych. | rozstrzygnięcie


2018-07-21 13:57:00

Dostawa 63 000 ton miału węglowego
2018-07-21 13:19:00

Dostawa materiałów do stacji uzdatniania wody | rozstrzygnięcie
2018-07-20 13:41:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie


2018-07-19 11:20:00

Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie
2018-07-17 10:39:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. | rozstrzygnięcie2018-07-12 10:49:00

Dostawa materiałów technologicznych firmy FERIND


2018-07-11 13:05:00

Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o.+c.w.u. przy ul. Cypryjskiej 2A - 2BC w Koszalinie, dz. 9/170, obr. 0012. | rozstrzygnięcie


2018-07-11 14:12:00

Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Koszalina z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie2018-07-10 13:13:00

Dostawa i wdrożenie licencji systemu komputerowego SPLUNK | rozstrzygnięcie

2018-07-03 13:15:00

Zmiana aranżacji pomieszczeń biurowych I-go piętra budynku biurowego Miejskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Łużycka 25A w Koszalinie. | rozstrzygnięcie
2018-06-30 12:05:00

Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie


2018-06-29 13:05:00

Dostawa materiałów do stacji uzdatniania wody. | rozstrzygnięcie


2018-06-26 12:29:00

Dostawa pomp i wodomierzy impulsowych w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2018-06-28 13:05:00

Dostawy materiałów instalacyjno-hydraulicznych w podziale na 4 zadania.


2018-06-22 13:05:00

Świadczenie usługi w zakresie usuwania awarii (przecieków) powstałych na części ciśnieniowej kotłów WR 25 i WR 10 znajdujących się w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 a i kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie oraz kotłów KRm 2,33 znajdujących się w kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie. | rozstrzygnięcie


2018-06-22 14:42:00

Rozwój i utrzymanie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT – dostawa urządzeń i podzespołów serwerowych | rozstrzygnięcie


2018-06-20 11:05:00

Dostawa 63 000 ton miału węglowego. | rozstrzygnięcie
2018-06-13 14:15:00

Dostawa młyna do mielenia prób węgla, żużla i odpadów paleniskowych | rozstrzygnięcie


2018-06-12 13:15:00

Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego – Naprawa łyżki przedniej ładowarki CASE 721E . | rozstrzygnięcie


2018-06-14 11:54:00

Budowa przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku mieszkalnego nr 5, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego w Koszalinie, z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie2018-06-09 12:33:00

Modernizacja emitera spalin (komin 120 m) w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2018-06-08 11:32:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania | rozstrzygnięcie
2018-06-01 23:55:00

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji urządzeń stacji uzdatniania wody w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie.


2018-06-01 23:55:00

Dostawa środków czystości.


2018-05-26 14:28:00

Dostawa krążników do taśmociągów w podziale na zadania | rozstrzygnięcie

2018-05-15 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci ciepłowniczej. | rozstrzygnięcie


2018-05-09 12:30:00

Dostawa materiałów technologicznych firmy FERIND na wykonanie części do zwilżaczy pyłu FOKA 300 w instalacji bezpylnego odbioru pyłów

2018-05-10 13:05:00

Dostawy materiałów automatyki przemysłowej w podziale na zadania. | rozstrzygnięcie


2018-05-08 09:51:00

Dostawa materiałów technologicznych w podziale na zadania | rozstrzygnięcie2018-04-27 13:05:00

Wykonanie remontów obmurzy kotłów WR-25 i WR 10 w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20A, kotłów WR 25 w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie oraz kotła KRm 2,33 w kotłowni ul. Słowackiego 30 w Sianowie. | rozstrzygnięcie2018-05-09 13:05:00

Wykonanie audytu energetycznego - sprawdzającego kotła WR 25 nr 5 po modernizacji w technologii ścian szczelnych o wydajności nominalnej 11,63 MW. Kotłownia DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2018-04-21 10:10:00

Dostawa materiałów budowlanych i farb | rozstrzygnięcie2018-04-13 11:41:00

Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego - dostawa kompletu gąsienic do spychacza HSV TD-10M wraz z usługą demontażu i montażu w Koszalinie | rozstrzygnięcie2018-04-10 11:05:00

Dostawa 7 500 ton miału węglowego. | rozstrzygnięcie2018-04-06 13:05:00

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji urządzeń stacji uzdatniania wody w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie. | rozstrzygnięcie
2018-04-04 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla 2 węzłów ciepłowniczych. | rozstrzygnięcie
2018-04-20 14:38:00

Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do pawilonów usługowych przy ul. Spokojnej 48-50 w Koszalinie | rozstrzygnięcie


2018-03-27 08:52:00

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej.


2018-03-22 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla 4 przyłączy ciepłowniczych. | rozstrzygnięcie


2018-03-23 13:05:00

Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych dźwigów towarowo-osobowych, dźwigów osobowych, suwnic ręcznych, wciągarek ręcznych w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2018-03-17 10:05:00

Wynajem transportu do przewozu węgla z placu opałowego Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie na plac opałowy Kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie. | rozstrzygnięcie


2018-03-17 13:11:00

Świadczenie usług przechowywania dokumentów | rozstrzygnięcie2018-03-21 11:26:00

Dostawa materiałów i urządzeń biurowych oraz tuszy i tonerów w podziale na zadania | rozstrzygnięcie

2018-03-16 11:10:00

Dostawa 7 500 ton miału węglowego. | rozstrzygnięcie2018-03-20 12:41:00

Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania | rozstrzygnięcie
2018-02-28 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przyłączy ciepłowniczych w podziale na 2 zadania. | rozstrzygnięcie


2018-02-26 13:05:00

Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla węzłów ciepłowniczych w podziale na 2 zadania. | rozstrzygnięcie


2018-02-27 13:05:00

Dostawa 2 kpl odżużlaczy zgrzebłowych dla kotła WR 25 nr 6 oraz 1 kpl dla kotła WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie. | rozstrzygnięcie


2018-02-24 14:49:00

Wynajem transportu do przewozu węgla z Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie do Kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie | rozstrzygnięcie


2018-02-17 12:36:00

Wynajem transportu do wywozu żużla z Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A i Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie | rozstrzygnięcie2018-02-15 08:21:00

Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania | rozstrzygnięcie


2018-01-26 11:50:00

Dostawa preparatów RADINER | rozstrzygnięcie


2018-01-24 11:05:00

Dostawy 7 500 ton miału węglowego. | rozstrzygnięcie

2018-01-03 10:26:00

Dostawa prasy w 2018 roku obejmującą gazety o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.