Dostawy preparatu w postaci płynu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej.

2015-12-23 00:00:00
Ogłoszenie dodane przez: k.mankiewicz
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawy preparatu w postaci płynu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Łużycka 25 A 75-111 Koszalin tel. ( 94 ) 347 44 10 faks ( 94 ) 347 44 11 e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 76A/MR-4/PT/2015/P

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia regulaminowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy preparatu w postaci płynu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej, została wybrana oferta, która w niniejszym postępowaniu została złożona jako jedyna.

Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy nr 1, tj. Wytwórni Preparatów Kotłowych „PREPARATY” E. Maciołowska - Ludowicz ul. Porzeczkowa 14; 61-306 Poznań, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, na nw. warunkach:

1)Dostawa preparatu przeznaczonego do oczyszczania powierzchni wewnętrznych kotłów rusztowych typu WR 25 i WR 10 od strony ogniowej, o nazwie PREKOL PLUS, do ciągłego dawkowania preparatu w ilości niezbędnej dla 60 000 ton miału węglowego w roku:

a)dawka preparatu przy dawkowaniu ciągłym, wynosi 0,04 kg na 1 tonę miału węglowego,

b)preparat w postaci płynu,

c)ilość preparatu przy dawkowaniu ciągłym dla 60 000 ton miału węglowego, wynosi 2400 kg.

d)Cena jednostkowa netto zł za 1 kg preparatu wynosi 17,40 zł (słownie: siedemnaście złotych 40/100).

2)Cena za dostawę 2400 kg preparatu PREKOL PLUS niezbędnego dla ilości 60 000 ton miału węglowego, wynosi:

wartość netto: 41 760,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100),

podatek VAT (23%): 9 604,80 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset cztery złote 80/100),

wartość brutto: 51 364,80 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 80/100).

CZŁONEK ZARZĄDU Z-CA DYREKTORA ds. Marketingu i Rozwoju Adam Wyszomirski /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 23.12.2015 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.