Dostawa preparatów RADINER

2018-01-31 11:47:05
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa preparatów RADINER

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 01/ER-4/PR/2018/NU/PU

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

     Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę preparatów RADINER (Radiner FI w ilości 2 500 litrów, Radiner KPX-Z w ilości 1 250 litrów), została wybrana oferta, złożona jako jedyna, która odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w zapytaniu ofertowym.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiajacy zleci Wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwu „MARCOR” Jan Marjanowski, ul. Kołobrzeska 30; 80-394 Gdańsk, zgodnie z zapytaniem ofertowym, za wynegocjonowaną łączną cenę:

łączna wartość netto: 57 500,00 zł                         
(słownie: pięćdziesiąt siedem tysiecy pięćset złotych 00/100),

łączna wartość podatku VAT (23%): 13 225,00 zł
(słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 70 725,00 zł            
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100).
w tym:
cena netto za 1 litr preparatu RADINER FI - 15,00 zł
(słownie: piętnaście złotych 00/100),                
cena netto za 1 litr preparatu RADINER KPX-Z - 16,00 zł
(słownie: szesnaście złotych 00/100).
 
PREZES ZARZĄDU                   
   DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 30.01.2018 r.
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.