Wynajem transportu do przewozu węgla z Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie do Kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie

2018-03-01 08:01:31
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Wynajem transportu do przewozu węgla z Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie do Kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 07/ER-4/PR/2018/NU/PU

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na wynajem transportu do przewozu węgla z Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie do Kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie, został wybrany Wykonawca, którego oferta zawiera najniższą cenę, spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Realizację zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. Usługi Transportowe Zygmunt Bieniek ul. Wspólna 26; 75-371 Koszalin, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę ofertową  1 kursu samochodu ciężarowego:

wartość netto: 149,00 zł
(słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 34,27 zł
(słownie: trzydzieści cztery złote 27/100),
wartość brutto: 183,27 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt trzy złote 27/100).

PREZES ZARZĄDU                  
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 28.02.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.