Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej.

2018-03-13 08:55:08
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikMiejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 11/ER-4/ER/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, zleci opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dla zadania: „Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów 2xDn150-50 na sieć z rur preizolowanych od komory KD 29/6/2/A połączenia z siecią preizolowaną 2x139,7/225 do punktu „B” połączenia z siecią kanałową 2xDn100 przy ul. Rodła wraz z przyłączami do istniejących budynków przy ul. Kostenckiego 2-2a-2b-4-4a-4b-4c-4d, Baczewskiego 1-1a-1b-1c-3-3a, Baczewskiego 2-2a-2b-2c-4-4a, Tradycji 1-1a-1b-1c-1d-7-7a-7b, Tradycji 3-3a-3b-5-5a, Tradycji 9-9a-9b-11-11a, Tradycji 13-13a-13b-13c-13d oraz Rodła 9 w Koszalinie” - podział na II części realizacji, Wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu „RAHMAD” Janusz Czerepaniak, Pl. Kilińskiego 9/12, 75-307 Koszalin.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono, że ww. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia, za cenę:
 
wartość netto: 9 000,00 zł                         
(słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 2 070,00 zł
(słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt złotych 00/100),
wartość brutto: 11 070,00 zł            
(słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100).
 
Członek ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 13.03.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.