Wynajem transportu do przewozu węgla z Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie do Kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie

2018-03-19 09:05:55
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Wynajem transportu do przewozu węgla z placu opałowego Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie na plac opałowy Kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie.

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 13/ER-4/PR/2018/NU/PU

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na wynajem transportu do przewozu węgla z Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie do Kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie, został wybrany Wykonawca, którego oferta zawiera najniższą cenę, spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Realizację zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. „AUTO - KAM” Firmie Handlowo – Usługowej Kamil Jesionowski Przydargiń - Kolonia 1; 76-020 Bobolice, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę ofertową 1 kursu samochodu ciężarowego:

wartość netto: 170,00 zł
(słownie: sto siedemdziesiąt złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 39,10 zł
(słownie: trzydzieści dziewięć złotych 10/100),
wartość brutto: 209,10 zł
(słownie: dwieście dziewięć złotych 10/100).

         PREZES ZARZĄDU                   
        DYREKTOR
      mgr inż. Robert Mania
     /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 16.03.2018 r.
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.