Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla 4 przyłączy ciepłowniczych.

2018-03-26 12:24:22
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla 4 przyłączy ciepłowniczych.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 14/ER-4/ER/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Budowa przyłącza wysokich parametrów do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Bosmańskiej 17b w Koszalinie.
Zadanie nr 2 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Budowa przyłącza wysokich parametrów do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Bosmańskiej 11b w Koszalinie.
Zadanie nr 3 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Budowa przyłącza wysokich parametrów do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Księżnej Anastazji 13 w Koszalinie.
Zadanie nr 4 pn. Budowa przyłącza wysokich parametrów do  projektowanego budynku handlowo-usługowego nr VI/5 przy ul. Kotarbińskiego w Koszalinie, zlokalizowanego na działce nr 73/3, obręb 16, została wybrana oferta Wykonawcy nr 1, tj. firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „RAHMAD”, Pl. Kilińskiego 9/12, 75-307 Koszalin, którego oferta została złożona jako jedyna w prowadzonym postępowaniu.
 
Realizacja zamówienia w zakresie  zadania nr 1 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
cena ogółem za I i II etap:
 
netto: 5 800,00 zł
(słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 334,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści cztery złote 00/100),
brutto: 7 134,00 zł
(słownie: siedem tysięcy sto trzydzieści cztery złote 00/100).
 
Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 2 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
cena ogółem za I i II etap:
 
netto: 5 500,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 265,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 00/100),
brutto: 6 765,00 zł
(słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).
 
Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 3 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
cena ogółem za I i II etap:
 
netto: 6 700,00 zł
(słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 541,00 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści jeden złotych 00/100),
brutto: 8 241,00 zł
(słownie: osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100).
 
Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 4 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
cena ogółem za I i II etap:
 
netto: 5 500,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 265,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 00/100),
brutto: 6 765,00 zł
(słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).
 
Prezes ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 26.03.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.