Dostawa 7 500 ton miału węglowego.

2018-03-26 13:42:35
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa 7 500 ton miału węglowego.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks 94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 97A/ER-4/PR/2017/NU/PP
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że zamówienie sektorowe, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 7 500 ton miału węglowego, zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.1.1. Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o.w Koszalinie.
Na podstawie pkt 8.10.1.1. Regulaminu, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Prezes ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 26.03.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.