Dostawa materiałów budowlanych i farb

2018-04-24 11:51:55
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa materiałów budowlanych i farb

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 22/ER-4/EZ/2018/NU/PU
                                          
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę materiałów budowlanych i farb, został wybrany Wykonawca, którego oferta zawiera najniższą cenę, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. firmie METALZBYT – HURT Spółka z o.o. ul. Bardowskiego 2; 43-300 Bielsko - Biała, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, z łączną ceną:

łączna wartość netto: 37 593,06 zł
(słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 06/100),
łączna wartość VAT (23%): 7 646,40 zł
(słownie: siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 40/100),
łączna wartość brutto: 46 239,46 zł
(słownie: czterdziesci sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 46/100).

CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
 /podpis na oryginale/   

Koszalin, dnia 24.04.2018 r.               

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.