Dostawa młyna do mielenia prób węgla, żużla i odpadów paleniskowych

2018-06-19 13:55:25
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa młyna do mielenia prób węgla, żużla i odpadów paleniskowych

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 38/ER-4/PL/2018/NU/PU                                 
                                          
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę młyna do mielenia prób węgla, żużla i odpadów paleniskowych, został wybrany Wykonawca, którego oferta zawiera najniższą cenę, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 2, tj. firmie ENVISENSE Barbara Mirosław ul. Głowackiego 35; 20-060 Lublin, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę:
wartość netto: 25 900,00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 5 957,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100),
wartość brutto: 31 857,00 zł
(słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 18.06.2018 r.                              
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.