Świadczenie usługi w zakresie usuwania awarii (przecieków) powstałych na części ciśnieniowej kotłów WR 25 i WR 10 znajdujących się w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 a i kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie oraz kotłów KRm 2,33 znajdujących się w kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie.

2018-06-26 09:11:41
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10, faks 94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 36/ER-4/PT/2018/NU/PU                                             

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, świadczenie usługi w zakresie usuwania awarii (przecieków) powstałych na części ciśnieniowej kotłów WR 25 i WR 10 znajdujących się w kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 a i kotłowni  FUB  ul. Słowiańska 8 w Koszalinie oraz kotłów KRm 2,33 znajdujących się w kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie, został wybrany Wykonawca, który złożył ofertę jako jedyny, tj. Zakład Kotlarski Piotrowski Jan, Kretomino ul. Polna 3; 75-900 Koszalin.
 
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy zgodnie z zapytaniem ofertowym, wg następujących elementów kalkulacyjnych:
 
Stawka roboczogodziny z narzutami (z Kp i Z  do R) - bez podatku VAT: 47,61 zł
(słownie: czterdzieści siedem złotych 61/100),
Narzut kosztów zakupu Kz do M: 5%.
                                                                                                    
Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 26.06.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.