Dostawa materiałów technologicznych firmy FERIND

2018-06-28 10:53:52
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 41/ER-4/EZ/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, do którego nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych na dostawę materiałów technologicznych firmy FERIND, zleci realizację przedmiotu zamówienia Wykonawcy, tj. Firmie FERIND Jan Krajewski os. Piastów 52/34; 31-625 Kraków.
Realizacja zamówienia zostanie zlecona w/w Wykonawcy, za wynegocjowaną cenę, przedstawioną w formularzu ofertowym i dołączonym do niego formularzem cenowym:
łączna wartość netto: 11 700,00 zł   
(słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 2 691,00 zł
(słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden zlotych 00/100),
łączna wartość brutto: 14 391,00 zł            
(słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).
     
CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 28.06.2018 r.        

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.