Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania

2018-07-04 11:03:52
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 40/ER-4/PT/2018/NU/PP    

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę i przebudowę sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania :
Zadanie nr 1, pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów C1-C8 wraz z przyłączami do budynków E i F przy ul. Holenderskiej, o parametrach: 2x88,9/160, L=69,30mb, 2x48,3/110, L=7,37mb”.
Zadanie nr 2, pn. „Budowa przyłącza wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego KSM Przylesie przy ul. Staszica, działka nr 569/4, obręb nr 17, o parametrach: 2x60,3/125, L=63,00mb”.
Zadanie nr 3, pn. „Budowa przyłącza wysokich parametrów do budynku wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 13a-13g, o parametrach: 2x60,3/125, L=24,00mb wraz z demontażami nieczynnych instalacji odbiorczych”,

zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.1.1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, na podstawie którego Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

         PREZES ZARZĄDU
             DYREKTOR
         mgr inż. Robert Mania
          /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 04.07.2018 r.               

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.