Dostawa 63 000 ton miału węglowego

2018-07-13 13:46:52
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa 63 000 ton miału węglowego.
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 35/ER-4/PR/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 63 000 ton miału węglowego zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.1.3 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w Spółce.
.
Uzasadnienie unieważnienia:
Oferta z najniższą ceną, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przewyższa kwotę, którą zamawiający w chwili obecnej może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


         CZŁONEK ZARZADU
         dr Adam Wyszomirski
         /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 13.07.2018 r. 
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.