Dostawa materiałów elektrycznych.

2018-07-25 09:10:50
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks  94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 47/ER-4/EZ/2018/NU/PU
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę materiałów elektrycznych, został wybrany Wykonawca nr 1, tj. firma Elektro-Centrum Spółka Jawna A. Majewski, T. Micholcz, ul. Bohaterów Warszawy 4, 75-211 Koszalin, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
 
Realizację zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, z ceną:
 
łączna wartość netto: 78 972,51 zł
(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 51/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 18 017,40 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy siedemnaście złotych 40/100),
łączna wartość brutto: 96 989,91 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 91/100). 
 
CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 24.07.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.