Dostawa materiałów preizolowanych.

2018-08-06 07:22:16
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa materiałów preizolowanych.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 54/ER-4/EZ/2018/NU/PU
                                                               

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę materiałów preizolowanych, zostało unieważnione na podstawie pkt 7.21.2. Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie.
 
Na podstawie pkt 7.21.2. Regulaminu, postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Prezes ZARZĄDU
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 03.08.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.