Świadczenie usługi konserwatorskiej w budynku przy ul. Łużyckiej 25A w Koszalinie oraz usługi utrzymania czystości na posesji przy ul. Łużyckiej 25A wraz z pracami związanymi z okresem zimowym oraz pielęgnacją terenów zielonych.

2018-11-06 07:24:04
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10, faks: 94  347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 69/ER-4/EA/2018/NU/PU                                    
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na świadczenie usługi konserwatorskiej w budynku przy ul. Łużyckiej 25A w Koszalinie oraz usługi utrzymania czystości na posesji przy ul. Łużyckiej 25A wraz z pracami związanymi z okresem zimowym oraz pielęgnacją terenów zielonych, została wybrana oferta złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu.
 
Realizację zamówienia, Zamawiający zleci Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Rafał Łuczak ul. Wenedów 6B/2; 75-847 Koszalin, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz protokołem z negocjacji, za cenę za cały okres obowiązywania przedmiotu zamówienia:
 
brutto: 100 800,00 zł         
(słownie: sto tysięcy osiemset złotych 00/100).
 
w tym:
 
cena za miesięczne wykonanie przedmiotu zamówienia:
brutto: 4 200,00 zł            
(słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100).
 
Członek ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 05.11.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.