Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie

2018-11-06 12:31:20
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie.

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 49/ER-4/PT/2018/NU/PP    

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej,w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie, zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.1.1 regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, na podstawie którego zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE
W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie złożono żadnej oferty.
                                                                                                          
CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 06.11.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.