Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku wielorodzinnego nr 1 przy ul. Lutyków dz. 650/1 w Koszalinie

2018-11-08 13:11:30
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku wielorodzinnego nr 1 przy ul. Lutyków dz. 650/1 w Koszalinie.
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 70/ER-4/PT/2018/NU/PP 
                                  
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego na potrzeby c.o. + c.w.u. dla budynku wielorodzinnego nr 1 przy ul. Lutyków dz. 650/1 w Koszalinie, została wybrana oferta, która zawiera najniższą łączną cenę ryczałtową, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1, tj. Firmie Instalacyjno – Ogólnobudowlanej inż. Kazimierz Stankiewicz ul. Budowlana 26A/7, 78-100 Kołobrzeg, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:
łączna wartość netto: 93 000,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (8%): 7 440,00 zł
(słownie: siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).
łączna wartość brutto: 100 440,00 zł
(słownie: sto tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).
w tym:
węzeł (wartość bez licznika):

wartość netto: 88 000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt osiem tysiecy złotych 00/100),
wartość podatku VAT: 7 040,00 zł
(słownie: siedem tysięcy czterdzieści złotych 00/100),
wartość brutto: 95 040,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100).
licznik ciepła c.o.:
wartość netto: 2 500,00 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
wartość podatku VAT: 200,00 zł
(słownie: dwieście złotych 00/100),
wartość brutto: 2 700,00 zł
(słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).
licznik ciepła c.w.u.:
wartość netto: 2 500,00 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
wartość podatku VAT: 200,00 zł
(słownie: dwieście złotych 00/100),
wartość brutto: 2 700,00 zł
(słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).

             CZŁONEK ZARZĄDU
             dr Adam Wyszomirski
            /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 08.11.2018 r.
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.