Świadczenie usługi wsparcia dla systemów nadrzędnych źródeł ciepła.

2019-02-28 09:34:29
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Świadczenie usługi wsparcia dla systemów nadrzędnych źródeł ciepła.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 

Zamówienie nr 03/ER-4/PE/2019/NU/PP                                                                              

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi wsparcia technicznego dla platformy systemowej Wonderware dla obecnie posiadanych przez Zamawiającego licencji tego systemu zainstalowanych na źródłach ciepła w trzech kotłowniach Zamawiającego (dwóch w Koszalinie i jednej w Sianowie), zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.1.1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, na podstawie którego Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
UZASADNIENIE:
 
W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie złożono żadnej oferty.

 
Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 27.02.2019 r.                         

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.