Dzierżawa cyfrowej kopiarki wraz z jej obsługą serwisowo-materiałową, przez okres 84 miesięcy

2019-03-13 09:08:19
Ogłoszenie dodane przez: K.Swiech
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dzierżawa cyfrowej kopiarki wraz z jej obsługą serwisowo-materiałową, przez okres 84 miesięcy.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 08/ER-4/NX/2019/NU/PU                                 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dzierżawę cyfrowej kopiarki wraz z jej obsługą serwisowo-materiałową, przez okres 84 miesięcy została wybrana oferta Wykonawcy, SSM Poland Spółka z o.o., z siedzibą w Szczecinie (71-125) przy ul. Witkiewicza 62.
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy - SSM Poland Spółka z o.o., z siedzibą w Szczecinie (71-125) przy ul. Witkiewicza 62, zgodnie z zapytaniem ofertowymi złożoną ofertą:
za cenę
wartość netto: 350,00 zł miesięcznie
(słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
Wartość podatku VAT (23%): 80,50 zł
(słownie: osiemdziesiąt złotych 50/100),
wartość brutto: 430,50 zł
(słownie: czterysta trzydzieści złotych 50/100)
 
cenę wydruku jednej strony mono:
wartość netto strony mono: 0,02 zł (słownie: 2/100)
wartość podatku VAT (23%) dla strony mono: 0,0046 zł (słownie: 0,0046/100),
wartość brutto strony mono: 0,0246 zł (słownie: 0,0246/100).
cenę wydruku jednej strony kolor:
wartość netto strony kolor: 0,19 zł
(słownie: 19/100),
wartość podatku VAT (23 %) dla strony kolor: 0,0437 zł
(słownie: 0,0437/100),
wartość brutto strony kolor: 0,2337 zł
(słownie: 0,2337/100)
 
 
Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 12.03.2019 r.                                    

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.