Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dla przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej.

2019-03-29 08:40:16
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 15/ER-4/ER/2019/NU/PP     

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej, na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dla zadania pn. Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów 2xDn250 na sieć z rur preizolowanych od komory KD-40 do komory KD-42 w Koszalinie (przejście przez ulice Piłsudskiego i Traugutta), zostało unieważnione na podstawie pkt 8.10.2.2 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o.w Koszalinie, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyn.
 
 
Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 28.03.2019 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.