Odtworzenie układu zasilania prądu stałego na kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie - dostawa prostownika PBI 220/20/MS

2019-04-09 07:54:52
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Odtworzenie układu zasilania prądu stałego na kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie - dostawa prostownika PBI 220/20/MS.
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10,  faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 14/ER-4/PE/2019/NU/PU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na odtworzenie układu zasilania prądu stałego na kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie - dostawa prostownika PBI 220/20/MS, został wybrany Wykonawca, którego oferta została złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu oraz odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w zapytaniu ofertowym.
 
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy nr 1, tj. APS Energia S.A., ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy k/Warszawy, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę:

netto: 25 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 5 750,00 zł
(słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
brutto: 30 750,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).


CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski

Koszalin, dnia 08.04.2019 r.                                     

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.