Zmiany w energetyce szansą na rozwój całej gospodarki

Odpowiednio dobrane i zaplanowane inwestycje w energetyce mogą stać się potężnym kołem zamachowym całej polskiej gospodarki przez najbliższe 30 lat – ocenia Instytut Jagielloński, niezależny ośrodek analityczny. Być może jest to klucz do transformacji energetycznej, którą energetyka i ciepłownictwo muszą przejść, żegnając się z węglem. W Koszalinie pierwsze działania w tej kwestii już zostały podjęte.

Instytut Jagielloński w swej analizie podkreśla, że odpowiednio zaprojektowana transformacja energetyczna może przyczynić się do znacznego wzrostu polskiego PKB: „Projektując miks energetyczny Polski, ważne jest, aby jak największy odsetek inwestycji energetycznych pozostał w kraju i rozwijał lokalną gospodarkę oraz przedsiębiorstwa. Warto przy tym uwzględnić koncepcję takiego zagospodarowania odpadów, aby przy tej okazji pozyskiwać z nich energię.”

Dlaczego szeroko pojęty sektor energetyczny ma inwestować w nowe technologie? Ponieważ rezygnacja z węgla jako podstawowego paliwa jest tylko kwestią czasu. Gospodarki, które tej transformacji nie przeprowadzą, będą skazane na kupowanie energii w innych krajach, które będą ją wytwarzać w nisko- lub zeroemisyjnych technologiach. Eksperci Instytutu Jagiellońskiego upatrują w tej tendencji nie tylko kosztownej konieczności, ale przede wszystkim szansy na budowę nowoczesnej gospodarki. To z jednej strony oszczędności, a z drugiej innowacje i technologie.

Ich zdaniem nadszedł idealny moment do podjęcia takiej decyzji, ponieważ Unia Europejska zapewni szeroki dostęp do funduszy wspomagających transformację energetyczną. Ponieważ jednak inwestycje w infrastrukturę energetyczną mogą zająć od 5 do 10 lat, warto odpowiedne decyzje podjąć już dziś.

Technologie oparte na spalaniu gazu ziemnego mają być tutaj etapem przejściowym, ponieważ gaz jest również paliwem kopalnym, którego spalanie powoduje emisję dwutlenku węgla, odpowiedzialnego za powstanie efektu cieplarnianego. Jest to jednak emisja o połowę mniejsza niż przy spalaniu węgla, poza tym nie mamy do czynienia z emisją pyłów.

W taką właśnie technologię inwestuje obecnie Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie, przystosowując jeden z kotłów do opalania gazem. To jeden z pierwszych takich projektów w Polsce. Modernizacja kotła pozwoli jeszcze skuteczniej chronić przed zanieczyszczeniem powietrze, którym oddychamy w Koszalinie. Dla MEC będzie natomiast pierwszym krokiem na drodze do ekologicznej rewolucji.

Jeden z takich kotłów, największych jakie pracują w ciepłowniach koszalińskiej MEC, zostanie przystosowany do opalania gazem.
Skip to content