Aktualizacja taryfy dla odbiorców ciepła systemowego. Powód – szalejące ceny węgla

Miejska Energetyka Cieplna informuje, że od 9 marca obowiązują zmiany w obecnie stosowanej taryfie dla ciepła. Zostały one zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Aktualizacja taryfy została wymuszona sytuacją na rynku węgla. Zablokowanie dostaw z terenu Białorusi wywołało drastyczny skok cen tego paliwa: cena wzrosła z poziomu około 300 do 700 – 800 zł za tonę węgla. Stąd konieczność podniesienia cen ciepła, średnio o 11,5% dla wszystkich grup odbiorców. Nowe stawki obowiązują od 9 marca. Zostały one zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OSZ.4210.41.9.2021.139.XVII.BK z 22 lutego 2022 roku i opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 119 (1380) z 22 lutego 2022 roku.

Ceny węgla w ostatnim czasie drastycznie wzrosły. To powód aktualizacji taryfy dla ciepła.

Zmiany zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej w znajdującej się u góry zakładce Obsługa Klienta / Taryfa dla ciepła. Można się także z nimi zapoznać w Dziale Marketingu i Obsługi Klienta przy ul. Łużyckiej 25 A w Koszalinie. W sprawie dodatkowych informacji, dotyczących zmian taryfy, można kontaktować się pod numerem telefonu 94 347 44 01 lub mailem obsluga.klienta@meckoszalin.pl

Skip to content