Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna to ilość zaoszczędzonej energii ustalona poprzez pomiar lub oszacowanie zużycia przed i po wdrożeniu jednego lub kilku środków poprawy efektywności energetycznej. Obok energii odnawialnej to jeden z filarów zrównoważonej polityki energetycznej. Ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług, a co za tym idzie służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Najbardziej znanym przykładem zastosowania efektywności energetycznej jest termomodernizacja budynku – dobra izolacja pozwala na użycie mniejszej ilości energii do jego ogrzewania lub chłodzenia. W ten sposób zużywa się mniej paliw, emituje mniej zanieczyszczeń do atmosfery, obniża koszty eksploatacji.

Co możesz zrobić?

Aby poprawić swoją efektywność energetyczną należy stosować kilka podstawowych zasad:

 • wietrz pomieszczenia krótko i intensywnie przy zakręconych zaworach regulacyjnych,
 • dostosowuj temperaturę w pomieszczeniach do aktualnych potrzeb,
 • nie zasłaniaj grzejników,
 • pozwól, by słońce ogrzewało Twoje mieszkanie – odsłaniaj okna,
 • nie wychładzaj zbytnio powierzchni wspólnych w budynkach (klatki schodowe, korytarze, piwnice),
 • zakręcaj wodę zawsze gdy z niej nie korzystasz,
 • korzystaj ze zmywarki zamiast ręcznego zmywania naczyń,
 • zamiast kąpieli w wannie wybierz prysznic – zużyjesz mniej ciepłej wody.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej określa art. 19. Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej:

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

 1. Izolacja instalacji przemysłowych;
 2. Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 3. Modernizacja lub wymiana:
  • oświetlenia,
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub
   w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
  • modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
 4. Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
 5. Ograniczenie strat:
 • związanych z poborem energii biernej,
 • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
 • na transformacji,
 • w sieciach ciepłowniczych,
 • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,
 1. Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) art. 5 ust. 6c
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. O efektywności energetycznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868).

Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła przez odbiorców wg. grup taryfowych

Zgodnie z art. 5 pkt 6c Ustawy Prawo Energetyczne sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z której ten odbiorca korzystał, a także o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych.

Przeciętne zużycie ciepła przez odbiorców dla danej grupy taryfowej w 2022 roku – POBIERZ

Skip to content