OGŁOSZENIA SPRZEDAŻY

  • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
    Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Łużycka 25A ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowackiego 15 w Sianowie. Przedmiot przetargu: Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości – lokalu użytkowego o powierzchni 73m2 położonego w budynku węzła cieplnego w Sianowie przy ul. Słowackiego 15 (działka nr 393/2, obręb 7). Lokal przeznaczony jest do najmu na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Wysokość opłaty z tytułu najmu: Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za […]
Skip to content