FUNDUSZE UE

 • Strategiczne cele osiągnięte
  Realizacja każdego projektu unijnego wiąże się z zaangażowaniem wielu osób i działów: przetargowych, księgowych, promocyjnych. Od ich profesjonalizmu i skrupulatności zależy, czy projekt uda się pomyślnie doprowadzić do końca. Projekt pn. „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie” to jedno z kluczowych przedsięwzięć ostatnich lat realizowanych przez MEC. Spółka otrzymała na ten cel dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończono właśnie realizację ostatnich zadań zaplanowanych do wykonania w ramach tego projektu. Funkcjonująca w Koszalinie sieć ciepłownicza wykonana była w dużej części w technologii tradycyjnej napowietrznej lub […]
 • Pokazowy Sianów
  W dniu 7 maja 2014 r. w kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie zorganizowany został dzień otwartych drzwi w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. W sianowskiej kotłowni należącej do Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie gościła liczna grupa przedstawicieli Politechniki Koszalińskiej oraz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Koszalin. […]
 • Zakończenie inwestycji w Sianowie
  W dniu 13 grudnia 2013 r. w Sianowie odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie” i przekazania inwestycji do użytku. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Kierzek – Zastępca Prezydenta Koszalina, Maciej Berlicki – Burmistrz Sianowa, Marcin Posmyk – Zastępca Burmistrza Sianowa, Waldemar Grzybowski – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”, przedstawiciele wykonawców prac modernizacyjnych: Mirosław Loch –Prezes Zarządu firmy Softechnik i Józef Dyderski z firmy HEB sp. j. oraz przedstawiciele Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie: Grażyna […]
 • Optymalizacja systemu ciepłowniczego
  W kilku miejscach naszego miasta w okresie letnim trwają intensywne prace modernizacyjne miejskiego systemu ciepłowniczego. Wymieniane są duże fragmenty rurociągów. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie realizuje właśnie projekt pn.„Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii. Wartość realizowanego projektu wyniesie 26,4 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 11,1 mln zł. Projekt jest realizowany w latach 2007 – 2015 i obejmuje: modernizację […]
 • Ekologiczny Sianów
  W dniu 16 kwietnia 2012 r. w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie odbyła się uroczystość podpisania umowy dotyczącej dofinansowania projektu: „Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie”. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.4. Ochrona powietrza”. Umowę podpisali: Andrzej Jakubowski – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wojciech Drożdż – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Grażyna Bielawska – Cieśla, Prezes Zarządu MEC […]
 • Kolejne miliony dla MEC
  Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie otrzymała 11 mln złotych dotacji ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Optymalizację systemu ciepłowniczego w Koszalinie”. W dniu 6 września 2011 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na realizację projektu, którego łączny koszt wyniesie 26 mln złotych. W obecności ministra Stanisława Gawłowskiego a zarazem przewodniczącego NFOŚiGW umowę podpisał prezes NFOŚiGW Jan Rączka oraz ze strony MEC Koszalin prezes Grażyna Bielawska-Cieśla oraz prokurent Robert Mania. W ramach kwoty 11 mln zł MEC […]
Skip to content