Ekologiczny Sianów

W dniu 16 kwietnia 2012 r. w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie odbyła się uroczystość podpisania umowy dotyczącej dofinansowania projektu: „Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie”. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.4. Ochrona powietrza”.

Umowę podpisali: Andrzej Jakubowski – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wojciech Drożdż – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Grażyna Bielawska – Cieśla, Prezes Zarządu MEC Koszalin oraz Robert Mania Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju w MEC Koszalin.

Realizacja projektu będzie kosztowała około 1,3 mln złotych. Wysokość dotacji to maksymalnie 53% kosztów kwalifikowanych zadania, czyli 677 tys. złotych. Realizację inwestycji zaplanowano jako dwa zadania. Pierwsze obejmuje budowę kotłowni gazowej na potrzeby ciepłej wody użytkowej, w której zainstalowany będzie kocioł o mocy 474 kW. Drugim zadaniem będzie modernizacja kotłowni osiedlowej przy ul. Słowackiego 30. Złożą się na nią: modernizacja kotła węglowego KRm- 2,33 wraz z montażem ekonomizera, modernizacja instalacji technologicznych kotłowni, modernizacja stacji uzdatniania wody, wymiana instalacji elektroenergetycznej oraz modernizacja i wykonanie nowych układów AKPiA, sterowania, sygnalizacji i wizualizacji, wraz z podłączeniem kotłowni do systemu telemetrii MEC.

Efektem realizacji projektu będzie ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej o 7,33 tony w skali roku, czyli poprawa jakości powietrza na terenie miasta i gminy Sianów, zmniejszenie zużycia miału węglowego, ograniczenie do minimum strat przesyłu ciepła w okresie letnim w wyniku wyłączenia z ruchu kotłowni osiedlowej i sieci wysokoparametrowej, zwiększenie sprawności produkcji ciepła i niezawodności jego dostaw oraz minimalizacja kosztów produkcji ciepła.

Skip to content