SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Zgromadzenie wspólników
Rada Nadzorcza

Zarząd

ZP
Członek Zarządu
PR
Dział Utrzymania Ruchu
PP
Dział Produkcji
PD
Dział Dystrybucji
PE
Dział Elektroenergetyczny
PT
Dział Techniczny
PL
Sekcja Laboratorium
ZN
Prezes Zarządu
NA
Biuro Zarządu i Administracji
NP
Dział Personalny
NI
Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością
NB
Stanowisko ds. BHP i OC
NK
Główny Specjalista - koordynator bezpieczeństwa informacji
NC
Specjalista ds. Compliance
ZE
Członek Zarządu
DF
Dyrektor ds. Finansowych
Główny Księgowy
FK
Dział Księgowości
EX
Sekcja ds. Informatyki
EZ
Sekcja Zaopatrzenia
ER
Dział Strategii i Rozwoju
EK
Dział Marketingu i Obsługi Klienta
EC
Dział Controllingu
EA
Główny Specjalista ds. Administracyjnych
ET
Brygada Transportu
EP
Dział Zamówień Publicznych
Skip to content