SCHEMAT ORGANIZACYJNY

ZP
Członek Zarządu
PR
Dział Zakupu Paliw i Utrzymania Ruchu
PP
Dział Produkcji
PD
Dział Dystrybucji
PE
Dział Elektroenergetyczny
PT
Dział Techniczny
PL
Sekcja Laboratorium
ZN
Prezes Zarządu
NA
Biuro Zarządu i Administracji
NP
Dział Personalny
NI
Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością
NB
Stanowisko ds. BHP i OC
NK
Główny Specjalista - koordynator bezpieczeństwa informacji
NC
Specjalista ds. Compliance
ZE
Członek Zarządu
DF
Z-ca Dyrektor ds. Finansowych
Główny Księgowy
FK
Dział Księgowości
EX
Sekcja ds. Informatyki
EZ
Sekcja Zaopatrzenia
ER
Dział Strategii i Rozwoju
EK
Dział Marketingu i Obsługi Klienta
EC
Dział Controllingu
EA
Główny Specjalista ds. Administracyjnych
ET
Brygada Transportu
EP
Dział Zamówień Publicznych
Skip to content