OBSŁUGA KLIENTA W MEC

„Wspólną rzeczą dla wszystkich firm i ludzi doskonale obsługujących klientów jest to, że prezentują oni prawdziwie przyjazne nastawienie do klientów i postrzegają ich jako najważniejszy element swojej pracy.”

„Każdego klienta traktujemy jak miłego gościa, ktoremu chcemy służyć i pomagać w rozwiązywaniu jego problemów.”

Dział Marketingu i Obsługi Klienta Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszaline świadczy usługi w zakresie:

 • zawierania umów na dostawę energii cieplnej oraz usług eksploatacyjnych,
 • doradztwa techniczno-ekonomicznego dla odbiorców,
 • fakturowania dostarczonej Państwu energii cieplnej,
 • obsługi reklamacji zgłaszanych przez odbiorców,
 • informacji na temat stosowanych taryf i zasad rozliczeń w obrocie ciepłem.
 • windykacji należności
 • zawierania umów najmu pomieszczeń

Pracownicy Działu Marketingu i Obsługi Klienta przyjmują Państwa wnioski, skargi i zażalenia codziennie od 7.00 do 15.00, w czwartki od 7.00 do 17.00.

W przypadku, kiedy:

 • macie wątpliwości dotyczące wystawionej faktury,
 • uważacie, że zużyliście mniej ciepła, niż wynika to z obciążenia,
 • w okresie rozliczeniowym wystąpiły zakłócenia w dostawie ciepła,
 • nie zostały dotrzymane terminy związane z włączeniem lub wyłączeniem dostaw ciepła, letnią przerwą remontową, załatwieniem interwencji, skargi, lub po prostu macie zastrzeżenia do sposobu załatwienia jakiejkolwiek sprawy przez pracownika MEC sp. z o. o. w Koszalinie,

zawsze możecie liczyć Państwo na przyjęcie i załatwienie reklamacji pisemnie, osobiście lub telefonicznie.

Mili i życzliwi Państwu pracownicy Działu Marketingu i Obsługi Klienta oczekują na Was w siedzibie Spółki przy ul. Łużyckiej 25A w Koszalinie oraz pod numerami telefonów 34-74-401, 34-74-418, 34-74-458 lub bezpłatną infolinią o numerze 0 800 270 880.

Reklamacje, uwagi, zastrzeżenia przyjmują, a także kompleksowych i fachowych porad udzielają:

Skargi i reklamacje:

 • Stanisława Patyk – tel. 34-74-458, e-mail stanislawa.patyk@meckoszalin.pl

Umowy sprzedaży ciepła:

 • Jan Batyński – tel. 34-74-401, e-mail jan.batynski@meckoszalin.pl

Doradztwo techniczno-ekonomiczne:

 • Jan Batyński – tel. 34-74-401, e-mail jan.batynski@meckoszalin.pl

W przypadku, kiedy sposób załatwienia sprawy nie będzie Państwa satysfakcjonował, zawsze liczyć możecie na rozmowę z kierownikiem działu Janem Batyńskim.

Ponadto zgłoszenia dotyczące awarii oraz wszelkich zakłóceń w dostawie energii cieplnej możecie Państwo również zgłaszać codziennie, przez całą dobę do Pogotowia Ciepłowniczego pod numerem telefonu 993. Pod tym numerem zanotujemy również każde inne Państwa zgłoszenie kierowane do nas, poza wskazanymi wyżej godzinami pracy Działu Obsługi Klienta.

Pragniemy także poinformować, że udzielanie informacji na Państwa żądanie następuje w ciągu:

 1. 12 godzin – dla informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,
 2. 7 dni – dla informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła.

Natomiast udzielanie odpowiedzi na interwencje, skargi i zażalenia Odbiorcy następuje w ciągu:

 1. 12 godzin – dla informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,
 2. 14 dni – dla odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia składane na piśmie oraz odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez telefon, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz,
 3. 30 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Skip to content