USŁUGI

Sieci cieplne

Oferujemy Państwu:

 • eksploatację sieci cieplnych,
 • sprawdzanie systemu alarmowego sieci preizolowanych przenośnym lokalizatorem,
 • wykonanie „wcinki na gorąco” do średnicy 125 mm.

Kontakt:
75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, tel. 94 347-45-06, tel. kom. 601-730-656.

Węzły cieplne

Oferujemy Państwu:

 • eksploatację węzłów cieplnych,
 • chemiczne płukanie wymienników,
 • eksploatację instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.

Kontakt:
75-124 Koszalin, ul. Łużycka 25A, tel. 94 347-45-06, 94 347-44-20, tel. kom. 797-356-957 (chemiczne płukanie wymienników).

Laboratorium

Wykonujemy:

 1. Badania chemiczne jakości wody kotłowej.
 2. Analizy paliw stałych:
  • węgiel kamienny
  • koks
  • biopaliwa stałe:
   • zrębki drzewne
   • wierzba energetyczna
   • brykiet ze słomy itp.
 3. Oznaczania zawartości części palnych w żużlu.
 4. Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z instalacji spalania paliw.

Badania składu chemicznego paliw stałych wykonujemy za pomocą Analizatora CHS Firmy ELTRA.

Badania wartości opałowej paliw stałych wykonujemy za pomocą kalorymetru isoperibolicznego IKA C 5000.

Pomiary emisji spalin wykonujemy Automatycznym Pyłomierzem P-10 ZA produkowanym przez ZAM Kęty Sp. z o.o. oraz analizatorem spalin PHOTON Firmy Eljack Electronics ze Zgierza.

Analizator dokonuje pomiaru stężeń gazowych za pomocą metodyk referencyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Skip to content