Ograniczenie emisji w Sianowie

Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie realizuje Projekt pn: „Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”, Działanie 4.4 „Ochrona powietrza”.

O projekcie

 • Nazwa projektu Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie
 • Nr projektu WND-RPZP.04.04.00-32-012/11
 • Beneficjent Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie
 • Wartość projektu 1 607 487,00 PLN
 • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 677 434,90 PLN
 • Okres realizacji projektu 2011 – 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

www.rpo.wzp.pl

Projekt obejmuje

 • przebudowę kotłowni gazowej na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynku węzła grupowego – 1 kocioł o mocy 474 k
 • modernizację kotłowni osiedlowej , w kotła węglowego o mocy 2,33 MW wraz z montażem ekonomizera układu odpylania i odprowadzania spalin wraz z montażem nowych odpylaczy,
  • układu hydraulicznego wraz z pompownią,
  • układów nawęglania i odżużlania,
  • wymianę instalacji elektroenergetycznej,
  • wykonanie nowych układów automatyki, sterowania sygnalizacji i wizualizacji wraz z podłączeniem kotłowni do systemu telemetrii MEC.

Cel główny projektu:

Zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej, ograniczenie do minimum strat przesyłu ciepła w okresie letnim, zmniejszenie zużycia miału węglowego, zwiększenie sprawności wytwarzania oraz niezawodności dostaw ciepła do odbiorców.

W ten sposób Projekt przyczyni się do oszczędności nieodnawialnych zasobów energetycznych oraz wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego, poprzez poprawę jakości powietrza atmosferycznego w regionie.

Skip to content