ORGANIZACJA I WŁADZE FIRMY – SKŁAD OSOBOWY

Zgromadzenie Wspólników:

 • Gmina Miasto Koszalin – Prezydent
 • S.A. Engie Energy Services International – osoba upoważniona przez koncern

 Kompetencje Zgromadzenia Wspólników.

Rada Nadzorcza:

 • Robert Szank – Przewodniczący
 • Jan Woźniak – Wiceprzewodniczący
 • Krzysztof Kaszubski – Członek
 • Kajetan Sakowicz – Członek
 • Agnieszka Szewczyk – Członek
 • Mirosław Kalkowski – Członek

 Kompetencje Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki:

 • Robert Mania – Prezes Zarządu
 • Jacek Cybulski – Członek Zarządu
 • Adam Wyszomirski – Członek Zarządu

 Kompetencje Zarządu Spółki.

Skip to content